Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

tipo rexistro procedemento obxecto cantidade Estado
34/2018 Procedemento de Contratación
1594/2017 Procedemento de Contratación
1385/2017 Contrato de Subministración por Procedemento Negociado sen Publicidade
886/2017 Procedemento de Contratación
917/2017 Procedemento de Contratación
1375/2017 Procedemento de Contratación
1035/2017 .Procedemento Xenérico (SECRETARÍA)